Historie

  De oorsprong van het zangkoor ligt in 1932. Tijdens de plechtigheid van de in gebruikname van de Ransdaalse parochiekerk in 1932 werd de H.Mis opgeluisterd door een provisorisch kerkkoortje. Dit was in feite de oprichting van het kerkelijk zangkoor St.Caecilia. In eerste instantie een kerkelijk mannenkoor en knapenkoor. Maar sinds 1968 een profaan (wereldlijk) gemengd koor. In 2007 werd op feestelijke wijze het 75 jarig bestaansfeest gevierd.

  Het koor stelt zich ten dienste aan de kerk en daarom wordt tijdens de gewone zondagen de H.Mis opgeluiserd door een aantal leden (+/- 25). Tijdens kerkelijke hoogfeestdagen wordt de H.Mis door het voltallige koor opgeluisterd. In veel gevallen wordt dan een meerstemmige mis gezongen.
  Het gemengd zangkoor heeft zowel een kerkelijk als wereldlijk repertoire opgebouwd en is daarom op beide terreinen actief. Het verzorgt jaarlijks tussen de 15 en 20 uitvoeringen op kerkelijk en wereldlijk terrein.

  De naam St.Caecilia is steeds gehandhaafd. Sinds 2009 staat het koor onder leiding van dirigent Ger Franken.

  Het ledental is vanaf 2002 tot heden met meer dan 50% gegroeid. Dit vanwege een bijzondere actie 'het gelegenheidskoor'. In 2002 werden dorpsbewoners in de gelegenheid gesteld om voor een bepaalde periode vrijblijvend lid te zijn van het koor. Van de 15 personen die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt zijn er 12 personen als blijvend lid overgebleven. Het jaar daarna is dit nog eens herhaald waarbij weer een aantal personen als blijvend lid bij het koor zijn gebleven. Het koor is in die tijd gegroeid van 34 leden naar 44 leden nu.

  Er wordt wekelijks op de donderdagavond gerepeteerd in zaal Cafe Spierings. Tijdens de repetities wordt er aan de wereldlijke en kerkelijke muziek aandacht besteed.


  2008 M. Van Kan