Nieuws  In memoriam Zef Winthagen

  Op zondag 26 september 2021 is Zef Winthagen overleden. Zef werd in 1971 lid van ons koor. Hij zong bij de bassen. Hij heeft zich in veel functies ingezet voor het koor. Hij was lid van het bestuur en de muziekcommissie. In de muziekcommissie was hij verantwoordelijk voor de aanschaf van nieuwe muziek.
  Met het heengaan van Zef verliezen we 'de vader van ons koor' We voelen ons verweesd. We zullen lang de lege plek blijven voelen die hij achterlaat.
  Zef was een bescheiden man, nooit op de voorgrond. Hij zette zich onvermoeibaar in voor 'zijn koor'. Dank je wel Zef.

  Jan Magnee

  In memoriam Huub Winthagen

  Op zaterdag 19 december 2020 bereikte ons het bericht dat ons koorlid Huub Winthagen is overleden.
  Huub maakte meer dan 75 jaar deel uit van ons zangkoor. In 1942 werd hij lid van het zangkoor van de St. Caeciliakerk. Hij groeide uit als een van onze toonaangevende tenoren. Door zijn lange (koor)ervaring kende Huub zijn partijen. Zijn markante stem klonk vaak boven alles uit. De groep tenoren had steun aan zijn heldere stem.
  Door zijn kennis van het Gregoriaans trad hij vaak als repetitor op wanneer rond de Pasen en Advent deze partijen ingestudeerd moesten worden.
  In 2017 vierden wij, tijdens het St. Caeciliafeest, dat hij 75 jaar lid was van ons koor. Wij eerden hem met het uitreiken van een, voor die gelegenheid vervaardigde, oorkonde (zie foto).
  De laatste drie jaar verhinderde zijn gezondheid dat hij nog actief aan het koor kon deelnemen.

  Met zijn overlijden verliest het koor zijn oudste lid en iemand die de lange historie van ons koor vertegenwoordigde.

  Wij zijn Huub dankbaar voor zijn inzet en zijn bijdrage aan de muzikale kwaliteit van ons koor.

  Jan Magnee
  2008 M. Van Kan